Pure Essence

Frisk och Skönhets Terapi


(Ny hemsida lanseras inom kort)DNA Aktivering


DNA aktivering för högre kunskap. Varje dimension är ansluten till en DNA tråd. Genom att aktivera DNA trådarna får du en återkoppling med kunskap som ligger inom dig.

Jag jobbar för närvarande med 144 olika dimensioner och det innebär att du aktiverar lika många DNA strängar.

I den mänskliga evolutionsutvecklingen expanderar vi i medvetande och kunskap. För att kunna göra det behöver våra DNA strängar vara aktiva och aktiverade. Då kan vi förutom kunskapen som finns i de olika dimensionera också återknyta till vårt ursprung.

Aktiveringen sker med 144 DNA strängar fördelade på 12 nivåer.


Investering: 450kr


Så här går det till:

Sitt ned ca 10 minuter före den bokade tiden och bara slappna av. Var närvarande under hela behandlingen. Minnen och bilder som kommer upp låter du bara fara förbi. Det du släpper taget om kan du bli medveten om. Fortsätt bara att andas och låt processen och energin jobba med dig.

Du kan mejla tillbaka och skriva vad du upplevt och hur det känns. Det är bra att kunna sätta ord på sin upplevelse så därför rekommenderar jag att du gör det.

Var uppmärksam dagarna som kommer på förändringar i lukt, smak, beteende, tankar, känslor, intryck osv. då skräpet som är borta gör att du får en ny verklighet att förhålla dig till

Behandlingen tar ca 20-30 minuter men sitt kvar så länge du känner att energin jobbar med dig och det kan pågå upp till en timme efteråt.

0